Paleografi och transkribering

Paleografi – tydning av historiska handstilar

Idelhöjds särintresse är tydning eller transkribering av gamla handstilar. Med gamla handstilar menas texter skrivna på 1500- till 1700/1800-talen. Texterna från den här tiden skrevs naturligtvis för hand och med en annorlunda skrivstil än vad vi är vana vid idag. Dessa gamla handstilar är därför inte så lätta att tyda för dagens människa.

Om du så är anställd vid ett arkiv eller en privatperson, t.ex. släktforskare, i behov av transkriberingshjälp av 1500-1700-talsdokument, kontakta Idelhöjd!