• Produktion av tidskrifter och broschyrer
  • Redaktörskap och projektledning
  • Framtagning av rapporter, presentationer och historiker
  • Layout och ombrytning av trycksaker, böcker, broschyrer
  • Infografik och annan informationsdesign
  • Språkgranskning och korrekturläsning
  • Översättning från finska till svenska (även auktoriserad)
  • Textproduktion
  • Läsning av gamla handstilar