• Språkgranskning och korrekturläsning
  • Översättning från finska till svenska (även auktoriserad)
  • Textproduktion
  • Läsning av gamla handstilar